Chặn giấy 20

27/04/2017 16:31:02

Chặn giấy 20

Liên Hệ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm
  • Chất Liệu :
  • Phale

Ý nghĩa sản phẩm

CHẶN GIẤY PHALE 20

- Khắc Lazer nội dung theo yêu cầu

- Đóng gói: Hộp mỹ thuật.

0917 134 025