Chặn giấy 15

27/04/2017 16:28:09

Chặn giấy 15

Liên Hệ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm
  • Chất Liệu :
  • Mica

Ý nghĩa sản phẩm

CHẶN GIẤY MICA 15

- Khắc Lazer nội dung theo yêu cầu

- Đóng gói: Hộp mỹ thuật.

0917 134 025